Tooling Slovakia Automotive

Výrobné kapacity

Projektovanie a dizajn CAD

3 Projektoví manažéri (jazyky : FR-ENG-SK)
11 počítačov s programom CATIA V5
9 konštruktérov
Mesačná kapacita: 1500 hodín

Výroba a montáž

1 ks 5 osé obrábacie centrum Vision Wide (3300 x 3200 x 1200)
3 ks 3 osé obrábacie centrá HAAS (1250 x 600 x 400)
1 ks portálová CNC fréza
6 ks klasické frézy
2 zmeny - mesačná kapacita 3500 hodín

Metrológia

TRIDAX ( X= 4800mm Y=1500mm Z = 2000mm)
DUPLEX 3D–dvojramenný stroj (X=5900mm,Y=1500mm, Z=2000mm)
POLI 3D stroj (X=2500mm, Y=1500mm, Z=2000mm)
MFO 3D stroj CN (X=2000mm, Y=1200mm, Z=2000mm
Mesačná kapacita: 800 hodín

Projektovanie a dizajn CAD

 • 3 projektoví manažéri (jazyky : FR-ENG-SK)
 • 11 počítačov s programom CATIA V5
 • 8 konštruktérov
 • Mesačná kapacita 1300 hodín

Výroba a montáž

Programovacie programy CAM:

 • WORK NC V18

Pracovný čas

 • 2 zmeny – 6 technikov, mesačná kapacita na frézovacích strojoch  1750 hodín
 • 2 pracovné zmeny – klasické frézovanie a montáž  15 pracovníkov

Strojový park

 • 1 ks 5 osé obrábacie centrum Vision Wide (3300 x 3200 x 1200)
 • 3 ks 3 osé obrábacie centrá HAAS (1250 x 600 x 400)
 • 1 ks portálová CNC fréza
 • 6 ks klasické frézy

Metrológia

Strojový park

 • 1 ks TRIDAX
 • DUPLEX 3D–dvojramenný stroj (X=5900mm,Y=1500mm, Z=2000mm)
 • POLI 3D stroj (X=2500mm, Y=1500mm, Z=2000mm)
 • MFO 3D stroj CN (X=2000mm, Y=1200mm, Z=2000mm

Software: METROLOG
Zmeny: 2/8 5 kontrolných technikov
Mesačná kapacita: 800 hodín